Helyi Értéktár

Településünk eseményei képekben


Letölthető dokumentumokKözbeszerzés TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00056 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szabolcsveresmart községben"HATÁRTALANUL!"

Helyi Esélyegyenlőségi Program
Eseménynaptár

Szabolcsveresmarti Református Egyházközség


A Szabolcsveresmarti Református Egyházközség rövid története

Földrajzi jellegű neve 1329-ben merül fel. Évszázadokon át a Váradi család birtoka volt és mindenkor osztozott annak sorsában. Egy 1500-ban lefolyatatott birtokperből kiderül, hogy a falunak fakápolnája volt. A reformáció bizonyára a XVI. sz. közepén elérte, mint a többi környékbeli falvakat. A legrégebbi anyakönyvi bejegyzés szerint egy 1601-ben épült kis imaházuk volt a reformátusoknak. 1757. április 2-án egy katolikus bizottság szállt ki, hogy megvizsgálja a templomot, melyet a lakosok fából építettek, mint a régit, csak a szélessége haladta meg másfél arasszal az előbbiét. Ugyancsak engedély nélkül haranglábat is állítottak, amiért a Helytartó Tanács 1754-ben utasítja a vármegyét, hogy vizsgálja ki az ügyet. Ugyanakkor Bánóczy János katolikus alesperes kéri a vármegyét, hogy büntesse meg a veresmartiakat az engedély nélküli toronyépítésért. A falu egész lakossága részt vett ebben a toronyépítésben, mert bíztak a Türelmi Rendeletben: minthogy a torony csak hatöles magasságú, erdő között lakván, hirtelen felállítottuk, nem is tudhatta egyik kijövő szolgabíró is. (SzSzMM) Miskoltzi Péter prédikátor 1809-ben írott jelentése így szól: "A templom épült 1797-ik esztendőben és ez a templom bé fog magában 80 pár embert. A templomban vagyon asztal, keresztelő üveg kanna. A karon ezen inscriptio vagyon: Ez Isten Ditsősségére építtetett Hajlék a Veresmarthi Ref. Sz. Ekklesia segedelmével fel állott Tiszt. Pál István Úr Prédikátorságában Patyok Péter Curátorságában és Tirnadi Szombati Mihály Egyházfiságában, Bajnótzi Antal Asztalos mester által. Fa torony vagyon, épült 1780-ban, melyben vagyon 81 fontos harangocska, mely öntetett 1764-ik-ben, ezen felírással: A Nemes Veresmarthi Ref. Ekkla maga költségére öntette. Vagyon az ekklésiának ládája, nem tudatik mikori." A jelenlegi templomot 1845-48 között építette fel az egyházközség a temetőkertben. A templom északnyugat-délkeleti tengelyben épült, 30 m magas homlokzat előtti tornya északnyugatra néz. A háromszintes, órapárkányos torony alsó két szintjének előoldalán sekély faltükrökben egy-egy négyzetes ablak, felső szintjén félköríves záródású harangházablakok vannak.

A templom délkeleti vége a nyolcszög három oldalával záródik. A 9x19 méteres belső terét a falakból félig kilépő pilléreken nyugvó csehsüveg-boltozat fedi. A torony felől két pilléren nyugvó háromívű falazott karzat, a másik végében fakarzat, kötéldíszes falazott szószék és háromszáz ülőhely van. A templomon 1892-ben és a II. világháborús sérüléseit kijavítva, 1945-ben, majd az 1980-as évek végén végeztek felújítási munkálatokat. A késő barokk stílusú templom műemlék jellegű.

Az 510 és 292 kg-os harangjait Szlezák László öntötte 1924-ben Budapesten. Fényes Elek szerint 572 református és 86 más, az 1911-13. évi névjegyzékek szerint 952 református és 440 más vallású lakója volt a községnek.


2008-09-25 18:17